Tematy zajęć Stany zagrożenia życia PLUN

Stany zagrożenia  życia   PLUN II

Wykład -16.12.2023 sobota on-line zdalnie w czasie rzeczywistym 

zajęcia praktyczne 2x (8h + 7h) x 4 sekcje

WYKŁADY 16.12.2023  on-line zdalnie w czasie rzeczywistym  (16-19:45 - 5h)

 1. dr n.med. Mirosława Janowska-Wstrząs jako stan zagrożenia życia 16:00-18:00
 2. lek. Leszek Kędzierski Stany zagrożenia życia w chorobach nerek. 18:00-19:45

Na zajęcia praktyczne studenci są zobowiązani do przygotowania prezentacji na zajęcia na wszystkie podane niżej tematy.

Każdy student prezentuje wybrane slajdy (nie jest możliwe, by prezentację wygłaszał jedynie przedstawiciel sekcji).

Prezentacja musi być przygotowana  z wykorzystaniem podanych poniżej źródeł dostępnych bezpłatnie on Line. Najbardziej szczegółowo należy omówić definicję i obraz kliniczny. Omawiając leczenie nie podajemy dawek leków, a jedynie ich nazwy międzynarodowe.

Zajęcia praktyczne nr 1 - 7.10.2023 sobota  godz. 8-14 (8h)

 1. Hiperkalcemia – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, w tym obraz kliniczny przełomu hiperkalcemicznego, rozpoznanie, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.6.2

 1. Hipokalcemia – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.6.1

 1. Hiperkaliemia – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.4.2

 1. Hipokaliemia – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.4.1

 1. Ostra niewydolność kory nadnerczy (przełom nadnerczowy) - definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie i monitorowanie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.11.1.3

 1. Kwasica i śpiączka ketonowa - definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie i monitorowanie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.3.1

 1. Odma opłucnowa – definicja, klasyfikacja, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania pomocnicze, w tym badania obrazowe, postępowanie w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, postępowanie w stanach niezagrażających bezpośrednio życiu

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.18.

 1. Rozwarstwienie aorty – definicja, czynniki ryzyka, obraz kliniczny (dokładnie cechy bólu), badania obrazowe, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.23.

Zajęcia praktyczne nr 2 25.11.2023 sobota godz. 12.00-17:15 (7h)

 1. Zatrucie tlenkiem węgla (czad) – definicja, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, zapobieganie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.20.10

 1. Zatrucie benzodiazepinami - definicja, obraz kliniczny, rozpoznanie, leczenie, zapobieganie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.20.4.

 1. Hipotermia – przyczyny i skutki, postępowanie – uwagi ogólne, pierwsza pomoc, postępowanie w karetce i w szpitalu

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.III.23.16.#76393

 1. Zatrucie muchomorem sromotnikowym – przyczyny, obraz kliniczny rozpoznanie, badania pomocnicze, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.20.7.1

 1. Ostra niewydolność wątroby – definicja, przyczyny, obraz kliniczny, przebieg naturalny, badania laboratoryjne, obrazowe, biopsja, leczenie – zalecenia ogólne, objawowe, wskazania do przeczepienia wątroby

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.7.13.#75302

 1. Zatrucie amfetaminą – obraz kliniczny, rozpoznanie, badania pomocnicze, leczenie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.20.8.1.

 1. Hipertermia – mechanizmy, przyczyny, objawy podmiotowe i przedmiotowe, pierwsza pomoc, postępowanie w karetce i w szpitalu

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.III.23.18.#76401

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl