Katedra Chorób Wewnętrznych

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

jdulawa@sum.edu.pl

tel./fax: 32 2523593

 

W skład Katedry Chorób Wewnętrznych (NKW) wchodzą:

NKW-1 - Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

NKW-2 - Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

NKW-3 - Klinika Geratrii

 

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl