Tematy zajęć Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych PLUN II

Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych (PLUN II)

Wykłady 3x5h, seminaria 3x5h

Wykłady (zdalnie w czasie rzeczywistym):

16.12.2023 sobota godz. 8.00-11:45

  1. lek. Ewelina Szymańska (8.00-9.45) – Leki przeciwpłytkowe i przeciwzakrzepowe
  2. dr n. med. Anna Hawrot-Kawecka (9:45-11:45) – Leki przeciwbólowe

17.12.2023 niedziela godz. 16.00-19:45

  1. prof. dr hab. n. med. Jan Duława (16.00-18:00) – Polipragmazja
  2. dr n.med. Tadeusz Fojt (18.00:19:45) – Zasady wystawiania recept przez pielęgniarki; akty prawne regulujące kwestię wystawiania recept przez pielęgniarkę i położną, najczęstsze działania niepożądane leków które mogą być ordynowane przez pielęgniarki i położne.  

14.01.2024 niedziela godz. 16:00-19:45

  1. lek. Leszek Kędzierski (16:00-18:00) – Antybiotyki - podział na grupy, wskazania, p/wskazania, objawy uboczne
  2. dr n. med. Mirosława Janowska  (18:00 – 19:45) - Leki stosowane w chorobach układu sercowo-naczyniowego   (leki wpływające na układ RAA, antagoniści kanałów wapniowych, betaadrenolityki     i wybrane leki antyarytmiczne, leki moczopędne) 

SEMINARIA

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na wykładach i seminariach oraz

- przygotowanie przez każdego studenta 2 prezentacji z dwóch różnych części tematycznych WYŁĄCZNIE na podstawie podanego piśmiennictwa (bezpłatnie dostępne on-line).

Proszę podzielić się tematami prezentacji między sobą zgodnie z zainteresowaniami.

Jeden temat może realizować do 3 osób. Wszystkie tematy muszą przedstawione. Każdy student przedstawia przygotowane przez siebie slajdy (każdy student zabiera głos). Za rozdział tematów odpowiada starosta  grupy.

Seminarium 1

sobota 21.10.2023 16:00-19:45 GCM Ochojec ul. Ziołowa sala 139

(możliwość zamiany na salę seminaryjną na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych)

A. Leczenie chorych na nadciśnienie tętnicze – definicja choroby

- leczenie ze wskazań naglących i pilnych

- leczenie przewlekłe

a. niefarmakologiczne

b. farmakoterapia przeciwnadciśnieniowa, w tym szczególne wskazania i przeciwwskazania do stosowania głównych grup leków przeciwnadciśnieniowych, sytuacje szczególne, leczenie nadciśnienia opornego

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.20.1.

B. Leczenie dyslipidemii aterogennej – definicja choroby

- zasady ogólne, leczenie niefarmakologiczne

- leczenie farmakologiczne

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.4.2.

C. Leczenie chorych z przewlekłą niewydolnością serca – definicja choroby

- postępowanie niefarmakologiczne

- farmakoterapia – zasady stosowania poszczególnych grup leków, możliwe skutki niepożądane

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.2.19.1.

Seminarium 2

sobota 22.10.2023 16:00-19:45 GCM Ochojec ul. Ziołowa sala 139

(możliwość zamiany na salę seminaryjną na Oddziale Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych)

A. Leczenie farmakologiczne cukrzycy typu 1

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.1.

B. Leczenie farmakologiczne cukrzycy typu 2

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.1.

C. Leczenie COVID 19

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.1.13.

Seminarium 3

sobota 20.01.2024 16:00-19:45 Ligota ul. Medyków 12 sala 214

A. Leczenie choroby refluksowej przełyku – definicja choroby

- zalecenia ogólne

-leczenie farmakologiczne

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.2.

B. Leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy – definicja choroby

- zalecenia ogólne

- leczenie zakażenia H.pylori

- leczenie chorych niezakażonych H. pylori

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.6.

C. Leczenie zespołu jelita drażliwego – definicja choroby

- zalecenia ogólne, leczenie dietetyczne

- leczenie farmakologiczne

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.14.

D. Leczenie zakażenia Clostridioides difficile – definicja choroby i czynniki ryzyka

- zalecenia ogólne

- leczenie farmakologiczne – pierwsze zachorowanie, nawrót

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.24.2.

E. Probiotyki – aktualny stan wiedzy - definicje

- skuteczność kliniczna – wskazanie, aktualne wytyczne

https://www.mp.pl/gastrologia/wytyczne/168224,probiotyki-aktualny-stan-wiedzy-i-zalecenia-dla-praktyki-klinicznej

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl