Tematy zajęć Choroby wewnętrzne Wydział Nauk Medycznych w Katowicach IV rok

Choroby wewnętrzne

Wydział Lekarski  IV rok semestr 8

Wykłady  - prof dr hab. n med. Jan Duława – zgodnie z harmonogramem zajęć

Seminarium 1 – zgodnie z harmonogramem zajęć

  1. Hiponatremia

www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.3.1.

  1. Hipernatremia

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.3.2.

  1. Hipokalcemia

www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.6.1.

  1. Hiperkalcemia

www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.19.1.6.2.

Ćwiczenie  1 – zgodnie z harmonogramem zajęć

- Prezentacja przypadków i omawianie wybranych chorych

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność studenta na zajęciach i aktywny w nich udział oraz przygotowanie prezentacji w ramach seminarium.

Przygotowując prezentację należy w pełni korzystać z zalecanych materiałów. Omawiając leczenie podajemy nazwy międzynarodowe leków wraz z dawkami.

Starosta każdej grupy jest zobowiązany do podziału tematów wśród wszystkich studentów swojej grupy.

Żaden temat nie może być pominięty.

Każdy student prezentuje i omawia przygotowywane przez siebie slajdy (każdy student zabiera głos).    

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl