Tematy zajęć Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne PLUN II

Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne PLUN II 

Wykład 1.

13.01.2023   sobota godzina  godz.16-19:45  (5h) on-line zdalnie w czasie rzeczywistym

16:00-18:00

Prof. Jan Duława

Wprowadzenie do promocji zdrowia.

Rys historyczny. Podstawowe pojęcia, definicje. Metody oceny stanu zdrowia.

18:00-19:45

dr n.med. Tadeusz Fojt

Aktywność fizyczna w promocji zdrowia

Wykład 2.

27.01.2023 sobota godzina  godz.16-19:45  (5h) on-line zdalnie w czasie rzeczywistym    

16:00-18:00

Prof. Jan Duława

Promocja zdrowia w chorobach nerek.

18:00-19:45

lek. Ewelina Szymańska

Promocja zdrowia w chorobach układu krążenia. 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

- obecność na wykładach i seminariach oraz

- przygotowanie przez każdego studenta 2 prezentacji z dwóch różnych części tematycznych z wykorzystaniem podanego piśmiennictwa (bezpłatnie dostępne on-line).

Proszę podzielić się tematami prezentacji między sobą zgodnie z zainteresowaniami.

Jeden temat może realizować do 3 osób. Wszystkie tematy muszą przedstawione. Każdy student przedstawia przygotowane przez siebie slajdy (każdy student zabiera głos). Za rozdział tematów odpowiada starosta  grupy.

Seminarium 1       sobota 2.12.2023 godz. 12-15:45   Katowice Ligota ul. Medyków 12 sala 301

Cz.1. Promocja zdrowego stylu życia

A.Zasady zdrowego żywienia. Znaczenie produkcji i konsumpcji żywności ekologicznej w promocji zdrowia

B.Brak ruchu jako czynnik zagrożenia zdrowia. Zalecenia dotyczące podejmowania aktywności fizycznej

Cz.2. Działania promujące zdrowie w profilaktyce chorób zakaźnych

- należy wykorzystać WYŁĄCZNIE podane piśmiennictwo w linkach (dostępne bezpłatnie on line)

A. profilaktyka COVID 19

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.10.3.1.

B. profilaktyka grypy

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.10.3.2.

C. profilaktyka WZW typu A i B

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.10.3.11.

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.10.3.10.

D. profilaktyka p/pneumokokowa dorosłych

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.18.10.2.6.

Seminarium 2     niedziela  3.12.2023 godz. 16-19:45 Katowice Ligota ul. Medyków 12 sala 214

Działania promujące zdrowie i profilaktyka chorób nowotworowych -programy profilaktyczne NFZ.

- należy wykorzystać WYŁĄCZNIE podane piśmiennictwo

A. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów u kobiet

- rak piersi – epidemiologia, czynniki ryzyka, objawy i diagnostyka

https://www.onkonet.pl/dl_np_rakpiersi.php

- program profilaktyki raka piersi

https://www.gov.pl/web/zdrowie/program-profilaktyki-raka-piersi-mammografia-

B. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów układu oddechowego

- klasyfikacja i ogólna charakterystyka raka płuca, etiopatogeneza i obraz kliniczny

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.14.1.

- program profilaktyka raka płuca

https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/profilaktyka-raka-pluca

C. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów układu pokarmowego

- rak jelita grubego – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, badania przesiewowe

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.22.

- program profilaktyki raka jelita grubego

http://pbp.org.pl/program/

D. Promocja zdrowia i profilaktyka nowotworów układu moczowego i  układu rozrodczego mężczyzn

- rak gruczołu krokowego

https://www.onkonet.pl/dp_nump_rakprostaty.php

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl