Tematy zajęć Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa specjalistycznego i edukacji terapeutycznej PLUS I

Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa specjalistycznego i edukacji terapeutycznej PLUS I

2x5h  wykładów  w dn.  19.10.2023 i 26.10.2023

10h zajęć praktycznych dla grupy, jednorazowo 

wg planu 20 grup, w jednym dniu 4 grupy

WYKŁAD 1   19.10.2023 czwartek godz. 8:00-11:45 (5h) on-line

  1. dr n med. Tadeusz Fojt – Zasady płynoterapii. Wyrównywanie najczęściej spotykanych zaburzeń wodno-elektrolitowych godz 8:00-10:15
  2. dr med. Mirosława Janowska - Zasady diagnostyki i opieka nad chorym nieprzytomnym godz 10:15-11:45

 

WYKŁAD 2    26.10.2023 czwartek godzina  8:00-11:45 (5h) on-line

A.dr n med. Anna Hawrot-Kawecka: Leczenie niedokrwistości w przewlekłej chorobie nerek godz 8-10:15

B.lek. Ewelina Szymańska: Profilaktyka i leczenie p/zakrzepowe w różnych stanach klinicznych godz 10:15-11:45

          

Tematy do przygotowania przez poszczególne sekcje

– każdy podpunkt musi być przedstawiony na slajdach i omówiony, studenci dzielą się tematami między sobą w obrębie wszystkich grup, które w danym dniu mają ćwiczenia

- prezentacje należy przygotować wg ustalonego harmonogramu i podanego piśmiennictwa – wykorzystanie innych źródeł informacji jest możliwe JEDYNIE PO WYKORZYSTANIU W PEŁNI informacji zawartych w podanych linkach

  1. Wybrane zabiegi diagnostyczne i lecznicze wykonywane na oddziale chorób wewnętrznych – wskazania, przeciwwskazania, powikłania, przygotowanie pacjenta, potrzebny sprzęt, w skrócie przebieg procedury, opieka nad pacjentem po procedurze

Nakłucie jamy opłucnej (torakocenteza) https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.7.

Drenaż jamy opłucnej   https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.8

Nakłucie jamy otrzewnej (paracenteza) https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.10

Nakłucie jamy stawowej (artrocenteza) https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.11

Wprowadzanie zgłębnika do żołądka https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.14

Płukanie żołądka https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.15

Biopsja szpiku https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.22

Biopsja nerki https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.25

Biopsja przezskórna wątroby https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.IV.24.26

  1. Opieka nad pacjentem z
    a) ostrym uszkodzeniem nerek – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania pomocnicze, leczenie – zalecenia ogólne, przyczynowe, nerkozastępcze, monitorowanie

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.1

Sytuacje szczególne:

Nefropatia kontrastowa https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.60.1

          b) przewlekłą chorobą nerek – definicja, przyczyny, obraz kliniczny i przebieg naturalny, leczenie: zalecenia ogólne, leczenie nerkozastępcze – wskazania, przygotowanie, metody, przeciwwskazania https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.2

Sytuacje szczególne:

Leczenie żywieniowe w PChN https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.64.2

Podstawowym i obowiązkowym źródłem informacji do wykorzystania w przygotowaniu do zajęć i w przygotowaniu prezentacji  jest NAJNOWSZE WYDANIE PODRĘCZNIKA: Interna Szczeklika-mały podręcznik - pełne wydanie jest dostępne bezpłatnie na stronie  https://www.mp.pl/interna/

Przebieg zajęć i warunki zaliczenia:

- na zajęciach każdy temat jest omawiany przez studentów,

- każdy student prezentuje wybrane slajdy

- bezwzględnym warunkiem zaliczenia zajęć jest

  1. obecność na wszystkich zajęciach i czynny w nich udział,
  2. znajomość omawianej tematyki, przygotowanie i przedstawienie wybranych slajdów na prezentacji

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl