Tematy zajęć Choroby wewnętrzne PLL

Choroby wewnętrzne

Studia licencjackie, rok 2

5h wykładów, 7h seminariów, 5h ćwiczeń

Wykłady 5h – e learning wg harmonogramu zajęć - prof dr hab. n med. Jan Duława

Na ćwiczenia i seminaria każdy student jest zobowiązany:

  1. być przygotowanym teoretycznie z tematyki zajęć wg ustalonego harmonogramu i podanego piśmiennictwa
  2. przygotować prezentację wg ustalonego harmonogramu i podanego piśmiennictwa

Każdy temat wraz z podpunktami musi być omówiony. Liczba osób wchodzących w skład zespołu przygotowującego dany temat dowolna.

Każdy student prezentuje wybrane slajdy (każdy student zabiera głos). 

W przygotowaniu do ćwiczeń, do egzaminu i prezentacji należy korzystać z podręcznika Szczeklika „Interna – mały podręcznik”, dostępnego m.in. za darmo w wersji on-line www.mp.pl/interna/

Znajomość podanego piśmiennictwa obowiązuje jako przygotowanie do ćwiczeń oraz do egzaminu końcowego z chorób wewnętrznych

Seminaria 7h (łącznie)

Seminarium  1

1. Cukrzyca

a/ definicja i etiopatogeneza, typy cukrzycy wg WHO, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania laboratoryjne pomocnicze, kryteria rozpoznania (z wartościami liczbowymi), zasady ogólne leczenia cukrzycy https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.1

b/ wybrane ostre powikłania cukrzycy

- kwasica i śpiączka ketonowa – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.3.1

- hipoglikemia polekowa - definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, przyczyny nieświadomości hipoglikemii, leczenie doraźne https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.3.4

c/ wybrane przewlekłe powikłania cukrzycy https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.4

- cukrzycowa choroba nerek – definicja, etiopatogeneza i przebieg naturalny, leczenie, w tym leczenie niefarmakologiczne  https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.13.4.1

2. Ostre zapalenie trzustki – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania laboratoryjne i obrazowe, kryteria rozpoznania, leczenie żywieniowe, powikłania OZT (wymienić) https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.5.1

 Seminarium 2

  1. Alkoholowa choroba wątroby - definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania laboratoryjne i obrazowe, kryteria rozpoznania

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.7.10

  1. Marskość wątroby – definicja i przyczyny, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania pomocnicze – laboratoryjne, obrazowe, endoskopowe, histologiczne, leczenie niefarmakologiczne i objawowe

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.7.12

  1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – definicja, czynniki ryzyka, obraz kliniczny i przebieg naturalny. Leczenie – zalecenia ogólne, powikłania – wymienić

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.6

  1. Krwawienia z przewodu pokarmowego – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny, rozpoznanie, badania laboratoryjne i endoskopowe

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.25.4

  1. Zakażenie Clostridioides difficile – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny i przebieg naturalny, leczenie – zalecenia ogólne, powikłania – wymienić, metody nieswoiste zapobiegania tej infekcji

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.4.24.2

Ćwiczenia 5h

  1. Ostre uszkodzenie nerek – definicja i etiopatogeneza, obraz kliniczny i przebieg naturalny, badania pomocnicze – laboratoryjne, obrazowe, leczenie – zalecenia ogólne, leczenie przyczynowe – wymienić, leczenie nerkozastępcze – wskazania pilne

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.1

  1. Przewlekła choroba nerek – definicja, przyczyny, obraz kliniczny – dokładnie omówić 10 punktów z podręcznika, kryteria rozpoznania, badania pomocnicze – laboratoryjne i obrazowe, leczenie nerkozastępcze – przygotowanie – w tym dostępy naczyniowe, metody, przeciwwskazania

https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.14.2

Warunkiem zaliczenia zajęć na Klinice jest obecność studenta na zajęciach i aktywny w nich udział, znajomość omawianej tematyki oraz przygotowanie prezentacji.

 

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl