Pracownicy Kliniki Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Kierownik Kliniki:

prof. dr hab. n. med. Jan Duława (jdulawa@sum.edu.pl)

Nauczyciele akademiccy:

- prof. dr hab. n. med. Sławomira Kyrcz-Krzemień (skyrcz-krzemien@sum.edu.pl)

- dr n. med. Mirosława Janowska (mjanowska@sum.edu.pl)

- dr n. med. Anna Hawrot-Kawecka (ahawrotkawecka@sum.edu.pl)

- dr n. med. Tadeusz Fojt (tfojt@sum.edu.pl)

- lek. Ewelina Szymańska (eszymanska@sum.edu.pl)

- lek. Leszek Kędzierski (lkedzierski@sum.edu.pl)

Sekretariat:

Anna Popkiewicz (apopkiewicz@sum.edu.pl)

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl