Kontakt

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

e-mail: jdulawa@sum.edu.pl

adres: Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

          40-635 Katowice, ul. Ziołowa 45/47

Sekretariat: Anna Popkiewicz

e-mail: apopkiewicz@sum.edu.pl

tel./fax: 32 2523593

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl