Działalność naukowa

Dorobek naukowy dotyczy głównie patofizjologii ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, roli uromoduliny w stanach fizjologii i patologii, oceny adekwatności dializoterapii, czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego u chorych na przewlekłą niewydolność nerek, patofizjologii wysiłku oraz czynników ryzyka układu sercowo-naczyniowego u osób w podeszłym i bardzo podeszłym wieku.

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl