Działalność dydaktyczna

Przedmiotem działalności dydaktycznej jest kształcenie studentów:

1. Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach, studentów I i II stopnia na kierunku:

- pielęgniarstwo (przedmioty: Pielęgniarstwo specjalistyczne i edukacja terapeutyczna, Choroby wewnetrzne, Patologia, Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych, Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne, Stany zagrożenia życia)

- położnictwo (przedmiot: Patologia)

2. Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach:

- program anglojęzyczny (przedmioty: Metabolic Diseases - Internal Medicine - Core, General Medicine - Intenal Medicine I, Internal Medicine - Electives)

 

Działalność podyplomowa

1. Organizacja egzaminów ustnych w dziedzinie chorób wewnętrznych w sesjach wiosennej i jesiennej.

2. Organizacja konferencji pt. "Jesienna Konferencja Internistyczna w Katowicach" wspólnie ze Śląską Izbą Lekarską. 

Dane kontaktowe

Klinika Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych

Katedry Chorób Wewnętrznych

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jan Duława

 

ul. Ziołowa 45/47
40-635 Katowice

tel. (32) 2523593
jdulawa@sum.edu.pl